יום רביעי, 4 באוגוסט 2010

תומר היימן בירושלים

עצומה נגד גירוש ילדי העובדים הזריםאנו, יהודים וישראלים, מביעים התנגדותינו לגזירה שגזר שר הפנים אלי ישי, לגירוש 2500 עובדים זרים וילדיהם, שנולדו בארץ, גדלו בה, העברית היא שפתם והינם מעוניינים להיות אזרחים טובים המשרתים בצה"ל.

כבני העם היהודי, אנו שואפים למוסריות, וגירוש ילדים אילו הינו דבר לא מוסרי ונוגד את ערכינו כעם ישראלי ויהודי.
עצומה זו תועבר לשר הפנים ורה"מ. בשל כך, אנו מבקשים להוסיף את כתובות המייל.

http://www.atzuma.co.il/zarim/